Τελευταία κηρύγματα από:
2017-01-09_EREVNA_NN.mp3
Δευ, Ιαν 09, 2017
Προβολές: 13
2 Ώρες 24 Λεπτά 24 Δευτερόλεπτα
2017-01-08_N.NIKOLACOPULOS_A_SAMOUHL_11_14.mp3
Κυρ, Ιαν 08, 2017
Προβολές: 45
39 Λεπτά 11 Δευτερόλεπτα
Παρακολουθείτε κήρυγμα ευαγγελίου από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής (ΕΑΕΠ) στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους 52). Για περισσότερες πληροφορίες στα site: __www.christianity.gr __www.eaep.gr __eaep.church
2017-01-02_EREVNA_NN.mp3
Δευ, Ιαν 02, 2017
Προβολές: 12
2 Ώρες 27 Λεπτά 4 Δευτερόλεπτα
2017-01-01_N.NIKOLAKOPOULOS_A_SAMOUHL.mp3
Κυρ, Ιαν 01, 2017
Προβολές: 39
37 Λεπτά 44 Δευτερόλεπτα
Παρακολουθείτε κήρυγμα ευαγγελίου από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής (ΕΑΕΠ) στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους 52). Για περισσότερες πληροφορίες στα site: __www.christianity.gr __www.eaep.gr __eaep.church
2016-12-26_EREVNA_NN.mp3
Δευ, Δεκ 26, 2016
Προβολές: 71
2 Ώρες 28 Λεπτά 4 Δευτερόλεπτα
2016-12-25_N.NIKOLAKOPOULOS_A_SAMOUHL_08_15.mp3
Κυρ, Δεκ 25, 2016
Προβολές: 23
41 Λεπτά 55 Δευτερόλεπτα
Παρακολουθείτε κήρυγμα ευαγγελίου από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής (ΕΑΕΠ) στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους 52). Για περισσότερες πληροφορίες στα site: __www.christianity.gr __www.eaep.gr __eaep.church
2016-12-20_EREVNA.mp3
Τρι, Δεκ 20, 2016
Προβολές: 11
2 Ώρες 31 Λεπτά 24 Δευτερόλεπτα
2016-12-19_EREVNA_NN.mp3
Δευ, Δεκ 19, 2016
Προβολές: 3
2 Ώρες 30 Λεπτά 9 Δευτερόλεπτα
2016-12-18_N_NIKOLAKOPOULOS_SAMOUHL_01_07.mp3
Κυρ, Δεκ 18, 2016
Προβολές: 32
42 Λεπτά 33 Δευτερόλεπτα
Παρακολουθείτε κήρυγμα ευαγγελίου από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής (ΕΑΕΠ) στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους 52). Για περισσότερες πληροφορίες στα site: __www.christianity.gr __www.eaep.gr __eaep.church
2016-12-06_EREVNA_NN.mp3
Τρι, Δεκ 06, 2016
Προβολές: 27
2 Ώρες 29 Λεπτά 34 Δευτερόλεπτα
2016-12-05_EREVNA_NN.mp3
Δευ, Δεκ 05, 2016
Προβολές: 17
2 Ώρες 32 Λεπτά 56 Δευτερόλεπτα
2016-12-04_N.NIKOLAKOPOULOS_A_SAMOUHL_03_01.mp3
Κυρ, Δεκ 04, 2016
Προβολές: 33
41 Λεπτά 44 Δευτερόλεπτα
Παρακολουθείτε κήρυγμα ευαγγελίου από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής (ΕΑΕΠ) στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους 52). Για περισσότερες πληροφορίες στα site: __www.christianity.gr __www.eaep.gr __eaep.church
2016-11-29_EREVNA_NN.mp3
Τρι, Νοε 29, 2016
Προβολές: 30
2 Ώρες 28 Λεπτά 55 Δευτερόλεπτα
2016-11-28_EREVNA_NN.mp3
Δευ, Νοε 28, 2016
Προβολές: 23
2 Ώρες 31 Λεπτά 2 Δευτερόλεπτα
2016-11-27_N.NIKOLAKOPOYLOS_A_SAMOUHL_02_22.mp3
Κυρ, Νοε 27, 2016
Προβολές: 40
44 Λεπτά 26 Δευτερόλεπτα
Παρακολουθείτε κήρυγμα ευαγγελίου από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής (ΕΑΕΠ) στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους 52). Για περισσότερες πληροφορίες στα site: __www.christianity.gr __www.eaep.gr __eaep.church
2016-11-22_EREVNA_NN.mp3
Τρι, Νοε 22, 2016
Προβολές: 42
2 Ώρες 32 Λεπτά 21 Δευτερόλεπτα
2016-11-21_EREVNA_NN.mp3
Δευ, Νοε 21, 2016
Προβολές: 11
2 Ώρες 34 Λεπτά 19 Δευτερόλεπτα
2016-11-20_N.NIKOLAKOPOYLOS_A_SAMOUHL_01_01.mp3
Κυρ, Νοε 20, 2016
Προβολές: 37
44 Λεπτά 58 Δευτερόλεπτα
Παρακολουθείτε κήρυγμα ευαγγελίου από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής (ΕΑΕΠ) στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους 52). Για περισσότερες πληροφορίες στα site: __www.christianity.gr __www.eaep.gr __eaep.church
2016-11-15_EREVNA_NN.mp3
Τρι, Νοε 15, 2016
Προβολές: 18
2 Ώρες 30 Λεπτά 46 Δευτερόλεπτα
2016-11-14_EREVNA_NN.mp3
Δευ, Νοε 14, 2016
Προβολές: 10
2 Ώρες 31 Λεπτά 14 Δευτερόλεπτα

Εφαρμογές Christianity

Επικοινωνία

Με την υποστήριξη

pnoh logo Screen Shot 2015 12 17 at 18.14.48

Προσφέρουμε